loading

Vergoeding

Dieetadvisering wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de aanvullende verzekering heeft u mogelijk recht op extra vergoeding. De kosten voor dieetadvisering declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in veelvoud van kwartieren en vallen in de meeste gevallen onder het verplichte eigen risico van €385,-. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze eigen bijdrage niet, evenals declaraties vanuit de aanvullende verzekering en dieetadvisering als onderdeel van ketenzorg. Hiervan kan sprake zijn wanneer u door uw huisarts wordt behandeld voor diabetes, COPD en/of een risico voor hart-en-vaatziekten en hiervoor medicatie gebruikt. Een verwijzing van uw huisarts is in dit geval verplicht.

De hoogte van de vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend en varieert tussen de  € 18,00 en  € 20,37 per 15 minuten. Hier vindt u een overzicht van de vergoedingen en eventuele behandeltijd die vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Indien u de maximale vergoeding voor dieetadvisering vanuit de verzekering heeft overschreden is, of u wenst de consulten zelf te bekostigen dan vindt u hieronder een link met de door ons meest voorkomende gedeclareerde tarieven.

Verantwoording

Elk consult wordt in veelvoud van kwartieren gedeclareerd. E-coaching door middel van beantwoorden van een e-mail, beeldbellen of een telefonisch consult kunnen onderdeel zijn van uw dieetbehandeling. Naast de tijd die direct aan u wordt besteed, wordt er ook tijd besteed aan registratie in het dossier. Klik hier voor meer informatie over onze werkwijze. Wanneer u de maximale vergoeding dieetadvisering door uw zorgverzekeraar heeft bereikt, of wanneer de verrichting buiten de vergoeding van uw verzekering valt, of wanneer u de consulten zelf wilt betalen hanteren we de volgende tarieven.

  • Dieetadvisering en sportvoedingsadvies per 15 minuten € 18,75
  • Toeslag voor een huisbezoek € 28,00
  • Uitschrijven van een dieetbevestiging voor de belastingdienst € 22,00
  • Opmaken van en medische verklaring € 44,00

Dieetbevestiging belastingdienst en medische verklaring

Als u een dieet volgt op voorschrift van de diëtist kunt u in bepaalde gevallen de dieetkosten van uw inkomen aftrekken. Soms vraagt de Belastingdienst om dieetbevestiging van de behandelend diëtist of arts. De bevestiging hoeft niet direct met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag wat aftrekbaar is, staat in de dieetlijst van het jaar waarover u belastingaangifte wilt doen. Staat uw dieet daar niet in, dan kunt u geen bedrag aftrekken.

We schrijven de dieetverklaring uit als u daar recht op heeft én de Belastingdienst er schriftelijk om verzoekt. Voor de tijd die we daaraan besteden, ontvangt u een betaallink van € 22,00. Na ontvangst van het bedrag, stuurt de diëtist de dieetverklaring toe.

Soms wordt door andere instanties informatie over de dieetbehandeling gevraagd. Indien u daar toestemming voor geeft zullen we dit rapport opstellen. Voor de tijd die we daaraan besteden, ontvangt u een betaallink van € 44,00. Na ontvangst van het bedrag, stuurt de diëtist het verslag toe.