loading

Wij bieden op al onze locaties de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) de beweegkuur aan.

Wat houdt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in?

De GLI is een tweejarig programma waarin je ondersteuning krijgt van een leefstijlcoach. Er is aandacht voor verschillende aspecten van een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan een gevarieerde voeding, voldoende beweging, een gezond gewicht, slapen, omgaan met stress en het gebruik van medicatie. Kortom, er wordt verder gekeken dan gewicht of voeding alleen. Het programma bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. 

Het eerste jaar krijg je handvatten om een gezonde leefstijl aan te leren. In het tweede jaar ontvang je ondersteuning om een doorgevoerde verandering vol te houden. In het traject zijn verschillende zorgprofessionals betrokken, namelijk de huisarts, de leefstijlcoach, een voedingscoach en beweegcoach. Het programma heeft een wijkgericht aanpak met focus op doorstroom naar lokaal beweegaanbod. 

Voor wie is de GLI geschikt?

  • Voor iedereen met een BMI boven de 25, en waarbij er sprake is van één of meer risicofactoren op hart-en-vaatziekten. 
  • Voor iedereen die een BMI boven de 30 heeft.

Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent om aan een leefstijlverandering te werken!

Welke voordelen biedt GLI ?

  • De mogelijkheid om persoonlijke doelen te stellen in de individuele gesprekken met uw coach.
  • De leefstijlcoach biedt begeleiding bij het behalen van vooraf gestelde doelen. Dit alles in eigen tempo. 
  • De behandelend specialist, eigen huisarts en/of praktijkondersteuner blijven op de hoogte gedurende het traject. 

Wat zijn de kosten?

Deelname is kosteloos. De GLI wordt vergoed vanuit de basis ziektekostenverzekering. Er wordt geen aanspraak gedaan op het eigen risico. 

Een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist is verplicht! 

Let op! Kosten voor deelname aan sportactiviteiten, lidmaatschapsgelden, of inschrijfgelden zijn voor eigen rekening!